Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

TEST ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣΤο αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η ΓΑ είναι αδιαβατική. Δίνεται για την κατάσταση Α pΑ=8∙105Ν/m2 VΑ=4L, ενώ WΑΒ=9.600J. Όλες οι μεταβολές θεωρούνται αντιστρεπτές ενώ για το αέριο γ=3/2.
i)   Να βρείτε τον όγκο στην κατάσταση Β.
ii)  Να υπολογίσετε την θερμότητα που απορροφά το αέριο στην μεταβολή ΑΒ.
iii) Να βρείτε την πίεση του αερίου στην κατάσταση Γ.
iv) Αφού υπολογίσετε την θερμότητα Qc που αποβάλει η μηχανή στη διάρκεια της κυκλικής μεταβολής, να βρείτε την απόδοσή της.
Μονάδες: 15+20+30+35=100

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου