Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Θέμα 3ο
3Α. Να βρεις τη γωνία ανάκλασης της ακτίνας στις παρακάτω περιπτώσεις:
                           
3B. Μια μονοχρωματική ακτίνα διαδίδεται αρχικά στον αέρα και κάποια στιγμή συναντά την ελεύθερη επιφάνεια νερού σε σημείο Σ, οπότε ένα μέρος της ανακλάται και το υπόλοιπο διαθλάται.
3Β.1. Ποια από τις πορείες (1), (2), (3) θα ακολουθήσει η διαθλώμενη ακτίνα;
3Β.2. Να σημειώσεις στην κόλλα το κατάλληλο σύμβολο ( =,  >  ή  < ) σε καθένα από τα παρακάτω κενά: 
i)   θ   …    α   , όπου θ η γωνία πρόσπτωσης και α η γωνία ανάκλασης.
ii)  α   …   δ   , όπου α η γωνία ανάκλασης και δ η γωνία διάθλασης.
iiico  …   c   , όπου co η ταχύτητα της ακτίνας στον αέρα και c η ταχύτητά της στο νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου