Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΤΕΣΤ 2 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Μια παραλλαγή της προηγούμενης ανάρτησης «Ας δούμε καιμια εξαναγκασμένη».
 
Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ελατηρίου, σταθεράς k=180Ν/m. Ασκούμε πάνω του μια περιοδική οριζόντια δύναμη, υποχρεώνοντάς το να εκτελέσει εξαναγκασμένη ταλάντωση, όπου η δύναμη απόσβεσης είναι της μορφής Fαπ=-bυ. Μόλις σταματήσουν τα μεταβατικά φαινόμενα, το σώμα ταλαντώνεται με σταθερό πλάτος Α=0,2m. Θεωρώντας  t=0 κάποια στιγμή, που το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση, βρίσκουμε ότι η εξωτερική δύναμη παρέχεται από την εξίσωση:
Fεξ=Fmαx·ημ(10t+3π/4)  (S.Ι.)
Να βρεθούν:
i)  το πλάτος της εξωτερικής δύναμης Fmαx
ii) η σταθερά απόσβεσης b.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου