Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ????(ΠΗΓΗ YLIKONET)

προς τα πού θα κυλήσει το καρούλι;

Το καρούλι του σχήματος, αποτελείται από δυο όμοιους δίσκους μαζών m ο καθένας και ακτίνας R, κι ένα κύλινδρο μάζας Μ και ακτίνας r , συγκολλημένους μεταξύ τους ,ώστε να αποτελούν ένα στερεό. Οι ροπές αδράνειας ως προς το κέντρο μάζας τους, είναι Ι1= ½ mr2, Ι2= ½ mR2Στο κεντρικό τμήμα του κυλίνδρου είναι τυλιγμένο αβαρές μη εκτατό νήμα, μεγάλου μήκους, που δεν ολισθαίνει . Στο άκρο του νήματος ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F.   Ο συντελεστής οριακής τριβής των δίσκων με το οριζόντιο επίπεδο είναι μορ και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης  μ.  
Να εξετάσετε για τις διάφορες τιμές της F, προς τα πού θα κινηθεί ο κύλινδρος, πως θα περιστρέφεται και να βρείτε την επιτάχυνση αcm του κέντρου μάζας του καθώς και την γωνιακή επιτάχυνση αγ.
Ποια η μέγιστη επιτάχυνση στην κύλιση(χωρίς ολίσθηση εννοείται);
 εφαρμογή: m=1kgM=1kg , r=0,1m ,R=0,2mg=10m/s2, μορ=0,2, μολ.=0,15.
Τι γίνεται στις περιπτώσεις που: 
α) F=8,25N 
β) F=16N
γ) υπάρχει περίπτωση να ολισθαίνει χωρίς να περιστρέφεται;
δ) Υπάρχει περίπτωση να ασκούμε κατάλληλη δύναμη και να ισορροπεί;(να μη περιστρέφεται ούτε να μεταφέρεται)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου