Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

Οριζόντια Βολή

Οριζόντια βολή ονομάζεται η κίνηση που εκτελεί ένα σώμα όταν εκτοξεύεται, από ορισμένο ύψος από το εδάφους με ταχύτητα u0 που έχει διεύθυνση παράλληλη στην επιφάνεια του εδάφους. Μετά την εκτόξευση του σώματος κινείται μόνο με τη επίδραση του βάρους του.
Ορισμός για την οριζόντια βολή
Η σύνθετη κίνηση που εκτελεί το σώμα κατά την οριζόντια βολή, αποτελείται από δύο απλές κινήσεις :
- 1. Κατακόρυφη κατά την οποία το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση του βάρους.
- 2. Οριζόντια κίνηση, κατά την οποία το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα υ0  .
Είδη κινήσεων της οριζόντιας βολής

Τυπολόγιο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οριζόντια κίνηση
ΜετατόπισηΔx=υ0t 
Ταχύτητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμήυx=υ0 
Συνολικός χρόνος κίνησηςtκ=gυ0
Κατακόρυφη κίνηση
Μετατόπισηh=Δy=21gt2
Ταχύτητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμήυy=gt 
Συνολικός χρόνος κίνησηςtκ=g2h 
Σύνθετη κίνηση
Θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησηςr=x+y  και το μέτρο του δίνεται από r=x2+y2 
εφφ=xy  ή εφφ=υ0t21gt2 ή εφφ=gt0
Εξίσωση τροχιάςy=g02x2
Ταχύτητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμήυ=υx+υy και το μέτρο της δίνεται από υ=υx2+υy2 
εφθ=υxυy ή εφθ=gtυ0
Χρόνος κίνησηςt=g2h 
Τυπολόγιο

Σύμβολα

ΣΥΜΒΟΛΟΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥΜΟΝΑΔΑ SI
Δx Μετατόπιση στην οριζόντια κίνηση1m 
Δy Μετατόπιση στην κατακόρυφη κίνηση1m 
υ0 Αρχική ταχύτητα εκτόξευσηςsm
g Επιτάχυνση της βαρύτηταςms2
h Ύψος από το οποίο εκτοξεύεται το σώμα1m 
t Χρόνος κίνησης του σώματος1s 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου