Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε την ταχύτητα ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση κατά διαστήματα. Με βάση τις πληροφορίες που παίρνουμε από το διπλανό διάγραμμα να βρεθούν:
α. Η συνολική μετατόπιση (αλγεβρική τιμή).
β. Το συνολικό διάστημα.
γ. Η μέση ταχύτητα.
δ. Να γίνουν τα διαγράμματα s = f(t), Δx = f(t) και x = f(t) αν x0 = –10 m.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου