Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΣΤ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ


Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο σχήμα, θέση (1). Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη F, μέχρι τη θέση (2) που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος, όπου και η δύναμη παύει να ασκείται.
i) Αν η διάρκεια της κίνησης προς τα κάτω, από την θέση (1) μέχρι τη θέση (2), με την επίδραση της δύναμης F είναι t1, ενώ η διάρκεια της επιστροφής, μέχρι την αρχική του θέση (1) είναι t2, τότε για το λόγο t1/t2 ισχύει:
α) t1/t2= ½              β) t1/t2 = 1            γ) t1/t2=2         δ) t1/t2= 1/3
ii) Αν υ1 η τιμή της μέγιστης ταχύτητας του σώματος κατά την κάθοδο και υ2 η μέγιστη ταχύτητα κατά την κάθοδο, τότε ισχύει:
α) υ12=  ½      β) υ12= 1       γ) υ12=2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου